Tag: #ChildNutrition

For articles on healthy eating habits and nutritional needs.

nyaata daa’immanii

Qajeelfama nyaata daa’immanii: umurii daa’immanii irratti hundaahuunQajeelfama nyaata daa’immanii: umurii daa’immanii irratti hundaahuun

Akka dhaabbatni fayyaa addunyaa fi qorannooleen adda addaa ibsan irratti hundaa’uun qajeelfama nyaata daa’immanii hubachuun barbaachisaadha. Qajeelfamni kunis maatiifis tahe daa’immaniif faayidaa hedduu qaba. Advertisements Umurii hanga ji’a jahaa Daa’imman