Tag: #Infeekshinii

dhibee Onnee Rihuumaatikii

Hariiroon Infeekshinii Toonsilii fi dhibee Onnee Rihuumaatikii maalii?Hariiroon Infeekshinii Toonsilii fi dhibee Onnee Rihuumaatikii maalii?

Infeekshiniin Toonsilii sababa infeekshinii baakteeriyaan dhufu yoo ta’u, daa’imman irratti kulkulfannaa Ujummoolee kutaa Onnee fiduu fi booda irra dhibee Onnee Rihuumaatikii daa’imman irratti dhufuuf sababa guddaa tahedha. Dhibee Onnee Rihuumaatikii