Tag: #ParentingAdvice

Offering guidance on raising children and educational tips.

Ukkaamamuu daa’imman reefu dhalatanii

Ukkaamamuu daa’imman reefu dhalatanii: waan maatiin beekuu qabuUkkaamamuu daa’imman reefu dhalatanii: waan maatiin beekuu qabu

Ukkaamamuun daa’imman reefu dhalatanii rakkoo fayyaa hamaa fi nageenya daa’imman reefuu dhalatan irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda’uudha. Sababoota isaa hubachuu, mallattoolee jalqabaa adda baasuun, fi yaala akka argatan mirkaneessuun dhiibbaa